איך פורסים חוטים לקייטלמה אתם מחכים? התקשרו עכשיו לפרטים נוספים

איך פורסים חוטים לקייט

חיבור חוטים לקייט

על מנת שנוכל לחבר את החוטים לקייט שלנו בצורה נכונה אנחנו צריכים לעשות לעשות את הדברים לפי הסדר הנ"ל

  1. להניח את קצוות החוטים על החרטום של העפיפון שגם הוא מופנה לרוח
  2. יש לפתוח את החוטים כאשר אנחנו הולכים לכיוון מקור הרוח
  3. יש להניח את הבר כאשר הצבע האדום נמצא בשמאל ואז להתחיל להפריד את החוטים
  4. מפרידים את החוטים ביחד ז"א אוחזים אותם ככה ששני החוטים הקיצוניים בצדדים והחוטים האמצעיים בין הרגליים
  5. הגענו אל העפיפון כאשר החוטים מופרדים אז יש לקחת את החוט הימני קיצוני ימינה 2 מטר וכנל את החוט השמאלי שמאלה 2 מטר
  6. יש לחבר את החוטים המרכזיים לשפת התקיפה של העפיפון לפי הצבעים כמובן
  7. ולאחר מכן את החוטים הצדדיים כל אחד למקומו, לשפת הזרימה של העפיפוןלמה אתם מחכים? התקשרו עכשיו לפרטים נוספים