פורת קייטסרף - ציוד נלווה 

טרפז, בר, חליפות גלישה ועודלמה אתם מחכים? התקשרו עכשיו לפרטים נוספיםלמה אתם מחכים? התקשרו עכשיו לפרטים נוספים